Giờ tàu từ Hà Nội đến các điểm du lịch

Giờ tàu từ Hà Nội đến các điểm du lịch

Giờ tàu từ Hà Nội đến các điểm du lịch
 
 1. Hà Nội - Lào Cai (Sa Pa)
 - Khởi hành từ Hà Nội 21h10 đến Lào Cai 5h00.
 - Khởi hành từ Hà Nội 22h00 đến Lào Cai 7h10.
 
2. Hà Nội - Lạng Sơn (Đồng Đăng)
 - Khởi hành từ Hà Nội 14h00 đến Đồng Đăng 19h15.
 - Khởi hành từ Hà Nội 5h50 đến Lạng Sơn 11h15.
 
3. Hà Nội - Hải Phòng (Ðồ Sơn, Cát Bà)
 - Khởi hành từ Hà Nội 6h05 đến Hải Phòng 7h55.
 - Khởi hành từ Hà Nội 15h20 đến Hải Phòng 18h00.
 
 
4. Hà Nội - Quảng Ninh (Hạ Long)
 - Khởi hành từ Gia Lâm - Hà Nội lúc 7h05 đến Hạ Long lúc 12h00.         
 
5. Hà Nội - Thanh Hoá (Sầm Sơn)
 - Khởi hành từ Hà Nội 6h15 đến Thanh Hoá 12h50.
 - Khởi hành từ Hà Nội 22h10 đến Thanh Hoá 3h15.
 
6. Hà Nội - Thanh Hoá - Vinh (Cửa Lò)
 - Khởi hành từ Hà Nội 21h30 đến Vinh 5h45.
 - Khởi hành từ Hà Nội 6h15 đến Vinh 17h35.
 
7. Hà Nội - Huế
 - Khởi hành từ Hà Nội 20h50 đến Huế 12h45.
Các tin tức khác