Phương tiện đường bay đi và đến Hà Nội

Phương tiện đường bay đi và đến Hà Nội, đường bay đi từ hà nội và đến hà nội

Phương tiện đường bay đi và đến Hà Nội
 
Tuyến
Tần suất
Hãng hàng không
Khoảng cách
Thời gian bay
Dặm
Km
Từ Hà Nội tới:
Buôn Ma Thuột
5 chuyến/ tuần
Vietnam Airlines
597
961
01h40'
Hàng ngày
Air Mekong
01h40'
Cam Ranh
Hàng ngày
Jetstar Pacific
Cần Thơ
Hàng ngày
Vietnam Airlines
759
1.221
02h10'
Đà Lạt
Hàng ngày
Vietnam Airlines
663
1.067
01h40'
Hàng ngày
Air Mekong
01h20'
1 chuyến/ tuần
Vietjet Air
01h50'
Ðà Nẵng
46 chuyến/ tuần
Vietnam Airlines
377
607
01h15'
Ðiện Biên Phủ
14 chuyến/ tuần
Vietnam Airlines
188
303
01h00'
Đồng Hới
4 chuyến/ tuần
Vietnam Airlines
248
399
01h05'
Huế
20 chuyến/ tuần
Vietnam Airlines
342
550
01h10'
Nha Trang
21 chuyến/ tuần
Vietnam Airlines
647
1.041
01h40'
2 chuyến/ tuần
Vietjet Air
01h45'
Phú Quốc
Hàng ngày
Air Mekong
02h10'
Pleiku
4 chuyến/ tuần
Vietnam Airlines
506
814
02h10'
Hàng ngày
Air Mekong
01h35'
Quy Nhơn
5 chuyến/ tuần
Vietnam Airlines
548
882
01h40'
Tam Kỳ
4 chuyến/ tuần
Vietnam Airlines
347
558
01h20'
Tp. Hồ Chí Minh
30 chuyến/ tuần
Vietnam Airlines
707
1.138
02h00'
21 chuyến/ tuần
Air Mekong
02h00'
9 chuyến/ tuần
Vietjet Air
02h05’
Tuy Hòa
5 chuyến/ tuần
Vietnam Airlines
594
956
01h40'
Vinh
Hàng ngày
Vietnam Airlines
158
254
01h00'
Từ Ðà Nẵng tới:
Buôn Ma Thuột
4 chuyến/ tuần
Vietnam Airlines
234
377
01h10'
Đà Lạt
4 chuyến/ tuần
Vietnam Airlines
298
480
01h20'
Nha Trang
Hàng ngày
Vietnam Airlines
272
438
01h05'
Hà Nội
4 chuyến/ tuần
Vietnam Airlines
377
607
01h15'
Hải Phòng
5 chuyến/ tuần
Vietnam Airlines
01h45'
Pleiku
4 chuyến/ tuần
Vietnam Airlines
141
227
00h50'
Tp. Hồ Chí Minh
70 chuyến/ tuần
Vietnam Airlines
375
604
01h10'
6 chuyến/ tuần
Vietjet Air
01h10'
Từ Tp. Hồ Chí Minh tới:
Buôn Ma Thuột
23 chuyến/ tuần
Vietnam Airlines
162
261
01h00'
14 chuyến/ tuần
Air Mekong
00h50'
1 chuyến/ tuần
Vietjet Air
00h55'
Cà Mau
Hàng ngày
Vietnam Airlines
154
248
01h50'
12 chuyến/ tuần
Vasco
01h00'
Chu Lai
Hàng ngày
Air Mekong
01h40'
Cần Thơ
5 chuyến/ tuần
Vietnam Airlines
81
130
00h45'
Côn Đảo
14 chuyến/ tuần
Vietnam Airlines
154
248
01h00'
14 chuyến/ tuần
Air Mekong
00h45'
24 chuyến/ tuần
Vasco
01h00'
Đà Lạt
14 chuyến/ tuần
Vietnam Airlines
133
214
00h50'
Hàng ngày
Air Mekong
00h45'
Đà Nẵng
70 chuyến/ tuần
Vietnam Airlines
375
604
01h10'
6 chuyến/ tuần
Vietjet Air
01h10'
Đồng Hới
4 chuyến/ tuần
Vietnam Airlines
463
745
01h35'
Nha Trang
28 chuyến/ tuần
Vietnam Airlines
198
319
00h55'
2 chuyến/ tuần
Vietjet Air
00h55'
Hải Phòng
28 chuyến/ tuần
Vietnam Airlines
691
1.112
02h00'
Hà Nội
9 chuyến/ tuần
Vietjet Air
02h05'
30 chuyến/ tuần
Vietnam Airlines
707
1.138
02h00'
Huế
25 chuyến/ tuần
Vietnam Airlines
392
631
01h20'
Pleiku
14 chuyến/ tuần
Vietnam Airlines
238
383
01h05'
Hàng ngày
Air Mekong
00h55'
Phú Quốc
72 chuyến/ tuần
Vietnam Airlines
188
303
01h00'
30 chuyến/ tuần
Air Mekong
00h50'
2 chuyến/ tuần
Vietjet Air
00h50'
Rạch Giá
Hàng ngày
Vietnam Airlines
120
193
00h45'
Quy Nhơn
8 chuyến/ tuần
Vietnam Airlines
268
431
01h10'
Hàng ngày
Air Mekong
01h05'
Tam Kỳ
4 chuyến/ tuần
Vietnam Airlines
347
558
01h40'
Tuy Hòa
Hàng ngày
Vietnam Airlines
238
383
01h15'
Hàng ngày
Vasco
01h15'
Thọ Xuân
5 chuyến/tuần
Vietnam Airlines
1h55’
Vinh
2 chuyến/ tuần
Vietjet Air
01h45'
21 chuyến/ tuần
Vietnam Airlines
549
884
01h45'
Từ Phú Quốc tới:
Cần Thơ
5 chuyến/ tuần
Vietnam Airlines
123
198
00h45'
Rạch Giá
Hàng ngày
Vietnam Airlines
82
132
00h40'
Hà Nội
Hàng ngày
Air Mekong
02h10'
Tp. Hồ Chí Minh
72 chuyến/ tuần
Vietnam Airlines
188
303
01h00'
30 chuyến/ tuần
Air Mekong
00h50'
Từ Côn Đảo tới:
Tp. Hồ Chí Minh
24 chuyến/ tuần
Vasco
01h00'
Cần Thơ
5 chuyến/ tuần
Vasco
00h55'
 
Các tin tức khác