Vui lòng điền những thông tin cần thiết để tạo mới đăng ký đặt hàng
Thông tin
Du lịch Đông Bắc: Ba Bể - Bản Giốc – Cao Bằng 3 ngày 2 đêm
Du lịch Đông Bắc: Ba Bể - Bản Giốc – Cao Bằng 3 ngày 2 đêm
Thời gian : 3 ngày 2 đêm
Giá : 2,200,000 đ
Hành trình : Hà Nội - Ba Bể - Bản Giốc – Cao Bằng - Pắc Bó - Hà Nội
Giá cơ bản (đ)
Đối tượng
Việt Nam
Việt kiều
Nước ngoài

Người lớn
2,200,000
2,200,000
2,200,000

Trẻ em
1,100,000
1,100,000
1,100,000

Trẻ em(5-10)
0
0
0

Trẻ em(1-5)
0
0
0

Thông tin liên lạc
* Họ tên:
 

Địa chỉ:

* Điện thoại:
 

* Email:
   

Di động:

* Tổng tiền:
Người lớn: Trẻ em:

Trẻ em(5-10): Trẻ em(1-5):

Mã số thuế:

Tổng tiền: 2,200,000 đ