Vui lòng điền những thông tin cần thiết để tạo mới đăng ký đặt hàng
Thông tin
Du lịch Sapa Núi và Mây 3 đêm 2 ngày (đi và về bằng tàu hỏa)
Du lịch Sapa Núi và Mây 3 đêm 2 ngày (đi và về bằng tàu hỏa)
Thời gian : 3 đêm 2 ngày
Giá : 2,050,000 đ
Hành trình : Du lịch Hà Nội - Sapa - Cát Cát - Hàm Rồng - Lào Cai - Hà Nội
Giá cơ bản (đ)
Đối tượng
Việt Nam
Việt kiều
Nước ngoài

Người lớn
2,050,000
2,050,000
2,050,000

Trẻ em
1,025,000
1,025,000
1,025,000

Trẻ em(5-10)
0
0
0

Trẻ em(1-5)
0
0
0

Thông tin liên lạc
* Họ tên:
 

Địa chỉ:

* Điện thoại:
 

* Email:
   

Di động:

* Tổng tiền:
Người lớn: Trẻ em:

Trẻ em(5-10): Trẻ em(1-5):

Mã số thuế:

Tổng tiền: 2,050,000 đ