Vui lòng điền những thông tin cần thiết để tạo mới đăng ký đặt hàng
Thông tin
Du lịch Miền Bắc lễ 30.4 - 1.5: Vịnh Hạ Long - Tuần Châu – Sapa – Bái Đính - Tràng An
Du lịch Miền Bắc lễ 30.4 - 1.5: Vịnh Hạ Long - Tuần Châu – Sapa – Bái Đính - Tràng An
Thời gian : 6 ngày 5 đêm
Giá : 5,500,000 đ
Hành trình : Hà Nội- Vịnh Hạ Long - Tuần Châu – Sapa – Bái Đính - Tràng An
Giá cơ bản (đ)
Đối tượng
Việt Nam
Việt kiều
Nước ngoài

Người lớn
5,500,000
5,500,000
5,500,000

Trẻ em
2,750,000
2,750,000
2,750,000

Trẻ em(5-10)
0
0
0

Trẻ em(1-5)
0
0
0

Thông tin liên lạc
* Họ tên:
 

Địa chỉ:

* Điện thoại:
 

* Email:
   

Di động:

* Tổng tiền:
Người lớn: Trẻ em:

Trẻ em(5-10): Trẻ em(1-5):

Mã số thuế:

Tổng tiền: 5,500,000 đ