Vui lòng điền những thông tin cần thiết để tạo mới đăng ký đặt hàng
Thông tin
Du lịch Miền Bắc: Hà Nội- Hạ Long- Hà Giang
Du lịch Miền Bắc: Hà Nội- Hạ Long- Hà Giang
Thời gian : 5 ngày 4 đêm
Giá : 4,500,000 đ
Hành trình : Hà Nội - Vịnh Hạ Long - Cao nguyên đá Hà Giang
Giá cơ bản (đ)
Đối tượng
Việt Nam
Việt kiều
Nước ngoài

Người lớn
4,500,000
4,500,000
4,500,000

Trẻ em
2,250,000
2,250,000
2,250,000

Trẻ em(5-10)
0
0
0

Trẻ em(1-5)
0
0
0

Thông tin liên lạc
* Họ tên:
 

Địa chỉ:

* Điện thoại:
 

* Email:
   

Di động:

* Tổng tiền:
Người lớn: Trẻ em:

Trẻ em(5-10): Trẻ em(1-5):

Mã số thuế:

Tổng tiền: 4,500,000 đ