Vui lòng điền những thông tin cần thiết để tạo mới đăng ký đặt hàng
Thông tin
Du lịch Miền Bắc Mùa Thu
Du lịch Miền Bắc Mùa Thu
Thời gian : 6 ngày 5 đêm
Giá : 4,900,000 đ
Hành trình : Hà Nội - Vịnh Hạ Long - Lào Cai - Sapa - Hà Nội
Giá cơ bản (đ)
Đối tượng
Việt Nam
Việt kiều
Nước ngoài

Người lớn
4,900,000
4,900,000
4,900,000

Trẻ em
2,450,000
2,450,000
2,450,000

Trẻ em(5-10)
0
0
0

Trẻ em(1-5)
0
0
0

Thông tin liên lạc
* Họ tên:
 

Địa chỉ:

* Điện thoại:
 

* Email:
   

Di động:

* Tổng tiền:
Người lớn: Trẻ em:

Trẻ em(5-10): Trẻ em(1-5):

Mã số thuế:

Tổng tiền: 4,900,000 đ