Vui lòng điền những thông tin cần thiết để tạo mới đăng ký đặt hàng
Thông tin
Du lịch Sapa 2 ngày 2 đêm (đi tàu hỏa về ô tô)
Du lịch Sapa 2 ngày 2 đêm (đi tàu hỏa về ô tô)
Thời gian : 2 ngày 2 đêm
Giá : 1,650,000 đ
Hành trình : Hà Nội - Lào Cai - Sapa - Cát Cát - Hàm Rồng - Hà Nội
Giá cơ bản (đ)
Đối tượng
Việt Nam
Việt kiều
Nước ngoài

Người lớn
1,650,000
1,650,000
1,650,000

Trẻ em
825,000
825,000
825,000

Trẻ em(5-10)
0
0
0

Trẻ em(1-5)
0
0
0

Thông tin liên lạc
* Họ tên:
 

Địa chỉ:

* Điện thoại:
 

* Email:
   

Di động:

* Tổng tiền:
Người lớn: Trẻ em:

Trẻ em(5-10): Trẻ em(1-5):

Mã số thuế:

Tổng tiền: 1,650,000 đ