Vui lòng điền những thông tin cần thiết để tạo mới đăng ký đặt hàng
Thông tin
Du lịch Tây Bắc Mùa Xuân khám phá sắc hoa trên rẻ cao (5 ngày 4 đêm)
Du lịch Tây Bắc Mùa Xuân khám phá sắc hoa trên rẻ cao (5 ngày 4 đêm)
Thời gian : 5 ngày 4 đêm
Giá : 5,500,000 đ
Hành trình : Hà Nội – Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên Phủ – Lai Châu – Sapa - Hà Nội
Giá cơ bản (đ)
Đối tượng
Việt Nam
Việt kiều
Nước ngoài

Người lớn
5,500,000
5,500,000
5,500,000

Trẻ em
2,750,000
2,750,000
2,750,000

Trẻ em(5-10)
0
0
0

Trẻ em(1-5)
0
0
0

Thông tin liên lạc
* Họ tên:
 

Địa chỉ:

* Điện thoại:
 

* Email:
   

Di động:

* Tổng tiền:
Người lớn: Trẻ em:

Trẻ em(5-10): Trẻ em(1-5):

Mã số thuế:

Tổng tiền: 5,500,000 đ