Vui lòng điền những thông tin cần thiết để tạo mới đăng ký đặt hàng
Thông tin
Gia Bao Palace Hotel Hanoi
Gia Bao Palace Hotel Hanoi
Giá : 750,000 đ
Giá cơ bản (đ)
Đối tượng
Việt Nam
Việt kiều
Nước ngoài

Người lớn
750,000
750,000
750,000

Trẻ em
375,000
375,000
375,000

Trẻ em(5-10)
0
0
0

Trẻ em(1-5)
0
0
0

Thông tin liên lạc
* Họ tên:
 

Địa chỉ:

* Điện thoại:
 

* Email:
   

Di động:

* Tổng tiền:
Người lớn: Trẻ em:

Trẻ em(5-10): Trẻ em(1-5):

Mã số thuế:

Tổng tiền: 750,000 đ