Vui lòng điền những thông tin cần thiết để tạo mới đăng ký đặt hàng
Thông tin
Liên Tuyến Đông Tây Bắc: Sơn La - Điện Biên - Sapa - Hà Giang - Cao Bằng - Ba Bể
Liên Tuyến Đông Tây Bắc: Sơn La - Điện Biên - Sapa - Hà Giang - Cao Bằng - Ba Bể
Thời gian : 9 ngày 8 đêm
Giá : 10,500,000 đ
Hành trình : Hà Nội - Sơn La – Điện Biên - Sapa - Hà Giang - Đồng Văn - Bản Giốc - Ba Bể - Hà Nội
Giá cơ bản (đ)
Đối tượng
Việt Nam
Việt kiều
Nước ngoài

Người lớn
10,500,000
10,500,000
10,500,000

Trẻ em
5,250,000
5,250,000
5,250,000

Trẻ em(5-10)
0
0
0

Trẻ em(1-5)
0
0
0

Thông tin liên lạc
* Họ tên:
 

Địa chỉ:

* Điện thoại:
 

* Email:
   

Di động:

* Tổng tiền:
Người lớn: Trẻ em:

Trẻ em(5-10): Trẻ em(1-5):

Mã số thuế:

Tổng tiền: 10,500,000 đ