Vui lòng điền những thông tin cần thiết để tạo mới đăng ký đặt hàng
Thông tin
Tour du lịch Hà Nội Mộc Châu mùa hoa cải trắng
Tour du lịch Hà Nội Mộc Châu mùa hoa cải trắng
Thời gian : 2 ngày 1 đêm
Giá : 950,000 đ
Hành trình : Hà Nội - Hòa Bình - Mộc Châu - Hà Nội
Giá cơ bản (đ)
Đối tượng
Việt Nam
Việt kiều
Nước ngoài

Người lớn
950,000
950,000
950,000

Trẻ em
475,000
475,000
475,000

Trẻ em(5-10)
0
0
0

Trẻ em(1-5)
0
0
0

Thông tin liên lạc
* Họ tên:
 

Địa chỉ:

* Điện thoại:
 

* Email:
   

Di động:

* Tổng tiền:
Người lớn: Trẻ em:

Trẻ em(5-10): Trẻ em(1-5):

Mã số thuế:

Tổng tiền: 950,000 đ