Vui lòng điền những thông tin cần thiết để tạo mới đăng ký đặt hàng
Thông tin
Tour thăm quan du lịch Yên Tử
Tour thăm quan du lịch Yên Tử
Thời gian : 1 ngày
Giá : 420,000 đ
Hành trình : Hà Nội - Yên Tử Quảng Ninh - Hà Nội
Giá cơ bản (đ)
Đối tượng
Việt Nam
Việt kiều
Nước ngoài

Người lớn
420,000
420,000
420,000

Trẻ em
210,000
210,000
210,000

Trẻ em(5-10)
0
0
0

Trẻ em(1-5)
0
0
0

Thông tin liên lạc
* Họ tên:
 

Địa chỉ:

* Điện thoại:
 

* Email:
   

Di động:

* Tổng tiền:
Người lớn: Trẻ em:

Trẻ em(5-10): Trẻ em(1-5):

Mã số thuế:

Tổng tiền: 420,000 đ