Trang chủ Tin tức

Quy hoạch di tích Tân Trào gắn với phát triển du lịch

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch tổng thể bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, Tuyên Quang gắn với phát triển du lịch đến năm 2025.

 ục tiêu quy hoạch là nhằm bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử của dân tộc thông qua các di tích hiện còn. Từ đó, giáo dục truyền thống yêu nước, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa của nhân dân; góp phần phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, du lịch đồng thời góp phần xóa đói giảm nghèo cho người dân.
 
Quy hoạch cũng đề xuất định hướng phát triển du lịch tại khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào gắn với du lịch tỉnh Tuyên Quang và chiến khu Việt Bắc; tuyến tham quan di tích Tân Trào với vùng phụ cận. Phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch bao gồm 138 di tích, cụm di tích nằm trên địa bàn 11 xã thuộc 2 huyện Sơn Dương và Yên Sơn.
 
(Nguồn: VTV online)
Các tin tức khác