Trang chủ Tin tức

Sẽ tổ chức “Tuần lễ du lịch văn hóa ẩm thực - thương mại Hạ Long Xuân 2014”

Được biết, Tuần lễ du lịch văn hóa ẩm thực - thương mại Hạ Long Xuân 2014 sẽ được tổ chức từ ngày 10/01/2014 đến ngày 17/01/2014 tại Cung văn hóa lao động Việt - Nhật, Tp. Hạ Long.

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có Công văn số 6746/UBND-VX1 về việc đồng ý cho Công ty Cổ phần giải pháp nông nghiệp và bảo tồn Gien Việt Nam tổ chức “Tuần lễ du lịch văn hóa ẩm thực - thương mại Hạ Long Xuân 2014” tại Cung văn hóa lao động Việt - Nhật, Tp. Hạ Long.
 
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các Sở Công thương, Tài chính và UBND Tp. Hạ Long cùng các đơn vị liên quan tổ chức, thẩm định năng lực của đơn vị tổ chức, nội dung tổ chức đảm bảo theo quy định hiện hành. Đồng thời hướng dẫn Công ty Cổ phần giải pháp nông nghiệp và bảo tồn Gien Việt Nam thực hiện theo quy định.
 
Được biết, Tuần lễ du lịch văn hóa ẩm thực - thương mại Hạ Long Xuân 2014 sẽ được tổ chức từ ngày 10/01/2014 đến ngày 17/01/2014 tại Cung văn hóa lao động Việt - Nhật, Tp. Hạ Long.
 
Thông qua Tuần lễ du lịch văn hóa ẩm thực - thương mại Hạ Long Xuân 2014 sẽ giúp các doanh nghiệp du lịch, cơ sở sản xuất kinh doanh nghiên cứu tìm hiểu nhu cầu khách hàng, người tiêu dùng để nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển sản phẩm mới, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm và doanh nghiệp tại thị trường trong nước và thế giới. Thông qua chương trình cũng nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp giao lưu, trao đổi kinh nghiệm sản xuất, chế biến, xúc tiến du lịch, xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm mới, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, mở rộng thị trường, tăng doanh thu, thu hút khách du lịch, mang lại hiệu quả cho doanh nghiệp.
 
(Nguồn: Báo Quảng Ninh)
Các tin tức khác