Vui lòng điền những thông tin cần thiết để tạo mới đăng ký đặt hàng
Thông tin
Du lịch Mộc Châu Arena Village 2 ngày 1 đêm
Du lịch Mộc Châu Arena Village 2 ngày 1 đêm
Thời gian : 2 ngày 1 đêm
Giá : 1,300,000 đ
Hành trình : Hà Nội - Mộc Châu Arena village - Thác Dải Yếm - Bản Áng - Bản người H'mông
Giá cơ bản (đ)
Đối tượng
Việt Nam
Việt kiều
Nước ngoài

Người lớn
1,300,000
1,300,000
1,300,000

Trẻ em
650,000
650,000
650,000

Trẻ em(5-10)
0
0
0

Trẻ em(1-5)
0
0
0

Thông tin liên lạc
* Họ tên:
 

Địa chỉ:

* Điện thoại:
 

* Email:
   

Di động:

* Tổng tiền:
Người lớn: Trẻ em:

Trẻ em(5-10): Trẻ em(1-5):

Mã số thuế:

Tổng tiền: 1,300,000 đ