Vui lòng điền những thông tin cần thiết để tạo mới đăng ký đặt hàng
Thông tin
Tour Miền Bắc Tết 2019: Hà Nội - Vịnh Hạ Long - Sapa - Bái Đính - Tràng An
Tour Miền Bắc Tết 2019: Hà Nội - Vịnh Hạ Long - Sapa - Bái Đính - Tràng An
Thời gian : 5 ngày 4 đêm
Giá : 4,300,000 đ
Hành trình : Hà Nội - Vịnh Hạ Long - Sapa - Bái Đính - Tràng An - Hà Nội
Giá cơ bản (đ)
Đối tượng
Việt Nam
Việt kiều
Nước ngoài

Người lớn
4,300,000
4,300,000
4,300,000

Trẻ em
2,150,000
2,150,000
2,150,000

Trẻ em(5-10)
0
0
0

Trẻ em(1-5)
0
0
0

Thông tin liên lạc
* Họ tên:
 

Địa chỉ:

* Điện thoại:
 

* Email:
   

Di động:

* Tổng tiền:
Người lớn: Trẻ em:

Trẻ em(5-10): Trẻ em(1-5):

Mã số thuế:

Tổng tiền: 4,300,000 đ