Vui lòng điền những thông tin cần thiết để tạo mới đăng ký đặt hàng
Thông tin
Vòng Cung Đông Bắc: Hà Giang - Đồng Văn - Cao Bằng - Bản Giốc - Ba Bể
Vòng Cung Đông Bắc: Hà Giang - Đồng Văn - Cao Bằng - Bản Giốc - Ba Bể
Thời gian : 5 ngày 4 đêm
Giá : 5,300,000 đ
Hành trình : Hà Nội - Hà Giang - Đồng Văn - Cao Bằng - Bản Giốc - Ba Bể - Hà Nội
Giá cơ bản (đ)
Đối tượng
Việt Nam
Việt kiều
Nước ngoài

Người lớn
5,300,000
5,300,000
5,300,000

Trẻ em
2,650,000
2,650,000
2,650,000

Trẻ em(5-10)
0
0
0

Trẻ em(1-5)
0
0
0

Thông tin liên lạc
* Họ tên:
 

Địa chỉ:

* Điện thoại:
 

* Email:
   

Di động:

* Tổng tiền:
Người lớn: Trẻ em:

Trẻ em(5-10): Trẻ em(1-5):

Mã số thuế:

Tổng tiền: 5,300,000 đ