Khách sạn Indochina Queen II Hà Nội

Khách sạn Indochina Queen II Hà Nội

Địa chỉ: Số 67 phố Thuốc Bắc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Phóng lớn Bản đồ


Khách sạn Asian Legend

Khách sạn Asian Legend

Địa chỉ: 44A Hàng Tre, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Phóng lớn Bản đồ