Hang My Hotel

Hang My Hotel

Địa chỉ: 41 Hàng Quạt, Hoàn Kiếm, Phố Cổ - Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.

Phóng lớn Bản đồ

700,000đ/đêm

Chi tiết


Hoabinh Palace Hotel

Hoabinh Palace Hotel

Địa chỉ: Số 27, Phố Hàng Bè, Quận Hoàn Kiếm, Phố Cổ - Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Phóng lớn Bản đồ


Indochina Legend 2 Hotel

Indochina Legend 2 Hotel

Địa chỉ: Địa chỉ: 40-42B Phố Lò Sũ, Quận Hòan Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Phóng lớn Bản đồ


May De Ville Old Quarter Hotel

May De Ville Old Quarter Hotel

Địa chỉ: 43 Gia Ngư, Phố Cổ - Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Phóng lớn Bản đồ


Hanoi Imperial Hotel

Hanoi Imperial Hotel

Địa chỉ: 44 Phố Hàng Hành, Quận Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm - Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Phóng lớn Bản đồ


Calypso Suites Hotel

Calypso Suites Hotel

Địa chỉ: Số 11A Trung Yên- Phố Cổ - Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Phóng lớn Bản đồ


Hanoi Old Quarter Hotel

Hanoi Old Quarter Hotel

Địa chỉ: Số 2, Phố Nguyễn Hữu Huân, Phố Cổ - Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Phóng lớn Bản đồ


Golden Sun Suites Hotel

Golden Sun Suites Hotel

Địa chỉ: 35 Hang Quat, Hoan Kiem District , Phố Cổ - Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Phóng lớn Bản đồ